работно време

 

работни дни 10 - 20ч    почивни дни

 

 
      я               ф               м      
 п  в  с  ч  п  с  н   п в с ч п с н   п в с ч п с н
01  02  03  04   05  06 07         01 02 03 04           01 02 03
08 09 10 11 12 13 14   05 06 07 08 09 10 11   04 05 06 07 08 09 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17

22

23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31           26 27 28   29         25 26 27 28 29 30  31 
                                             
      a               м               ю      
п в с ч п с н   п в с ч п с н   п в с ч п с н
01  02 03  04  05  06 07       01 02 03 04 05             01 02
08 09 10 11 12 13 14   06 07 08 09 10 11 12   03 04 05 06 07 08 09
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30  31        24 25 26 27 28  29  30
                                             
      ю               а               с      
п в с ч п с н   п в с ч п с н   п в с ч п с н
 01  02  03  04  05  06 07          01 02  03   04               01
 08  09 10   11 12   13  14    05 06  07   08  09 10  11   02  03  04  05   06 07  08 
 15  16 17  18   19  20  21    12 13 14   15  16  17   18    09 10  11 12  13  14  15 
 22 23  24  25  26  27   28    19  20  21  22  23 24  25    16  17  18 19  20  21  22 
29  30  31             26   27  28  29  30  31      23 24  25  26  27  28  29 
                                 30            
                                             
      о               н               д      
п в с ч п с н   п в с ч п с н   п в с ч п с н
  01  02  03  04  05  06            01 02  03                01
 07 08 09 10  11  12  13     04  05  06  07  08  09  10    02 03  04  05  06  07  08 
 14 15  16 17  18  19  20     11 12  13  14  15  16  17     09 10  11  12  13  14  15 
 21 22  23  24  25  26  27     18 19  20  21  22  23  24     16 17  18  19  20  21  22 
 28 29 30  31          25 26  27  28  29  30       23 24  25  26  27  28  29 
                                 30  31          
                                             


Copyright. All Rights Reserved.